Sundsvall från trästad till stenstad

Under senare delen av 1800-talet blev arkitekturen i Sverige rikare och mer uttrycksfull. Möjligheterna att uttrycka ideal och maktpositioner genom former och färger blev allt större. Utvecklingen inom byggnadskonsten hörde ihop med borgerlighetens starkare position. Tack vare politiska reformer och industrialismens uppsving fick borgarklassen allt större politisk och ekonomisk makt. Tillförsikt och stark självkänsla präglade samhällets övre skikt. De nyvunna positionerna manifesterades inom arkitekturens sfär.

I Sundsvall finns unika möjligheter att studera det sena 1800-talets arkitektur. Den stadskärna som byggdes upp efter branden 1888 är mycket välbevarad. När rivningsraseriet härjade som värst förstördes de flesta stadskärnor i Sverige. Men Stenstaden i Sundsvall lämnades nästan orörd. En bildvärld från förrförra seklet öppnar sig för den som vill se.

Stenstaden är rik på former och färger, skapade under en mycket begränsad tidsperiod, från 1888 till omkring 1897. En hel stad formades i ett sammanhang, från stadsplanen ner till de minsta beslagen på fönstren. Ornamentiken berättar om idéer och värderingar, förhållanden mellan människor, motsättningar i samhället och tidens stridigheter, strävan efter skönhet, konventionens krav och maktens pretentioner.

Peter Sundborg:
Ornament och makt. Sundsvall från trästad till stenstad
Gidlunds förlag i samarbete med Sundsvalls museum
152 sidor, häftad, illustrerad.
Utkom i oktober 2001