Sommaren 1879 lade tusentals sågverksarbetare i Sundsvall ned arbetet i protest mot försämrade löner. Sundsvallsstrejken var en av de första stora strejkerna i Sverige och kom att ge viktiga lärdomar för den fackföreningsrörelse som växte fram senare under 1800-talet.

Alfred Kämpe (1877-1936) var redaktör på fackförbundstidningen Lantarbetaren och skrev flera böcker om arbetarklassen och folkets historia. Hans bok om Sundsvallsstrejken gavs ut första gången av Sågverksindustriarbetareförbundet i Gävle, i samband med 50-årsjubileumet 1929. Den beskriver bakgrunden till strejken och dess förlopp.

Nyutgåvan av Den stora strejken har försetts med ett förord av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Alfred Kämpe:
Den stora strejken. Sundsvallsstrejken 1879
Murbruks förlag
Utkom 2014