Det förlista regalskeppet Svärdet ligger förmodligen på internationellt vatten, konstaterar Riksantikvarieämbetet. Det råder dock stor osäkerhet om exakt var territorialgränsen går öster om Öland och vraket kan ligga innanför gränsen vilket skulle innebära hårdare regler för dem som vill bärga fynd. [Expressen]

https://www.expressen.se/nyheter/svardet-utanfor-gransen–eller/