Svensk teknikhistoria genom århundradena

Scania-Vabis i Södertälje.

Scania-Vabis i Södertälje.

Svensk teknikhistoria sträcker sig långt tillbaka i tiden och omfattar många olika områden, till exempel industri, transport, kommunikation, energi och medicin. 

Under medeltiden var Sverige känt för sin järnhantering och järnbruk, och det var också här som den första svenska stålproduktionen startade på 1600-talet.

På 1700-talet började Sverige utveckla sin industri, med fokus på textilproduktion och träförädling. Detta resulterade i en stark exportindustri och bidrog till att Sverige blev en ledande industrination under 1800-talet.

Under 1800-talet växte även svensk järn- och stålindustri kraftigt, med företag som Högfors, Fagersta och LKAB som ledande aktörer. Detta ledde till en explosion av infrastrukturprojekt, inte minst byggandet av järnvägar och kanaler.

På 1900-talet fortsatte teknikutvecklingen i Sverige att gå starkt, med en mängd olika innovationer och uppfinningar, exempelvis Ericssons mobiltelefoner, Volvos och Saabs bilar, och Electrolux hushållsapparater.

Under senare år har Sverige också blivit en ledande aktör inom IT och telekom, med företag som Ericsson, Spotify och King som världsledande företag. Detta har också gett upphov till en stark start-up-kultur och en växande e-handelsindustri. 

Casinoindustrin har vuxit markant under de senaste decennierna, särskilt med utvecklingen av onlinecasinon. Detta har lett till en ökad spelkonkurrens och en utvidgning av utbudet av casinospel och bettingmöjligheter för spelare, bland annat casino utan svensk licens. Dessa företag kan vara inriktade på spel som roulett, blackjack, spelautomater och andra casinospel.

I dag fortsätter Sverige att vara en teknikintensiv nation med en stark tradition av innovation och entreprenörskap. Landet har också en stark offentlig sektor och har länge varit en pionjär inom områden som miljöteknik och hållbar utveckling.

Det finns många svenska företag som har en lång historia och som fortfarande är verksamma idag:

Ericsson grundades år 1876 och är verksamt inom telekommunikation och datateknik. AstraZeneca grundades år 1913 och har verksamhet inom läkemedel och farmaceutisk industri. AkzoNobel, som är en internationell kemikoncern, har sina rötter i KemaNobel som bildas 1871.

Volvo grundades år 1927 och som är verksamt inom transportteknik och bilindustri. Scania är ett företag vars äldsta del (Vabis, Vagnsfabriks-Aktiebolaget i Södertälje) grundades år 1891 och som är verksamt inom transportteknik och lastbilsteknik. Sandvik startades 1862 och är även det verksamt inom järn- och stålindustrin.

Vattenfall bildades 1992 men har sin grund i Kungliga Vattenfallsstyrelsen (senare Statens vattenfallsverk) 1909. Företaget är verksamt inom energiproduktion och elhandel. IKEA grundades 1943 och är i dag en av världens största möbelkedjor.

Sverige har varit hemvist för många framstående ingenjörer och uppfinnare som har spelat en central roll i den tekniska utvecklingen genom historien. Tre av de riktigt stora är:

  • John Ericsson (1803–1889) är känd för sin förbättring av ångmaskinen och utvecklingen av skeppspropellrar. Han är också den person som ritade och byggde den första riktigt stora ångdrivna örlogsfartyget, USS Monitor, under det amerikanska inbördeskriget.
  • Alfred Nobel (1833–1896), som kanske är mest känd för att ha instiftat Nobelpriset, var en framstående kemist och uppfinnare. Han utvecklade dynamit, som revolutionerade bland annat gruvindustrin, samt andra kemiska produkter som användes inom många olika områden.
  • Lars Magnus Ericsson (1846–1926) grundande Ericsson, en av världens ledande leverantörer av telekommunikationsteknik. Han är känd för att ha uppfunnit den första telefoncentralen, som revolutionerade kommunikationen.