Svenska örlogsfartyg blir Hollywoodfilm

Historien bakom skeppen Mars, Kronan och Svärdet skall bli amerikansk film. Det finns planer på 40 minuters lång film med dramatiseringar, dataanimeringar och undervattensklipp. De tre krigsskeppen ligger på havsbotten utanför Öland. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2012-02-08/regalskepp-blir-film