Svenska sägner handlar om folktro och sägner från alla svenska landskap. Den kände folklivsforskaren Ebbe Schön inleder boken med en bakgrund om folktron och sägnerna: Vad kännetecknar en sägen? Hur uppkom sägnerna? Varför berättades de?

Ebbe Schön guidar sedan läsaren genom sägnerna om det övernaturliga: om ödet, hednagudarna, den onde, de döda, den lille grå, trollen, de underjordiska, vittror, näcken och andra vattenväsen. Varje väsen levandegörs med utdrag ur sägner från olika landskap följda av författarens förklaringar.

Läsaren får också rika smakprov på historiska sägner från olika landskap, sägner om det förflutna: om ättestupor, kristendomens införande, krigshändelser, pester och hungersnöd, kungar och drottningar, upprorsmän, trollkunniga, kyrkor och skatter.

Ebbe Schön avslutar boken med att utnämna ett landskapsväsen för varje landskap i Sverige. "Inte någon lätt uppgift, eftersom väsendena i regel inte höll sig inom gränserna för något enskilt landskap", konstaterar Schön. Ett krav som han självklart har ställt är att de valda väsendena verkligen har förekommit i respektive landskaps sägenflora och helst som ett viktigt väsen.

Bengt-Arne Runnerström åskådliggör sägner och väsen av olika slag i frodigt humoristiska och dramatiska illustrationer. Ebbe Schön är folklorist och litteraturvetare. Han har medverkat i mer än tusen radio- och TV-program och skrivit ett stort antal böcker, bland annat Folktrons ABC och Kungar, krig och katastrofer.

Ebbe Schön:
Svenska sägner
Bilda Förlag
Utkom i mars 2008