Sveriges nuvarande spellagstiftning och dess ursprung

Den svenska marknaden för betting och casinospel har genomgått en hel rad förändringar de senaste åren. Staten i Sverige hade fram tills relativt nyligen ett monopol på alla typer av vadslagningsspel med pengar, men tack vare spelmarknadens växande utbredning på internet så har kartan för svenska spelares spelmöjligheter ritats om drastiskt. 

Ett monopol med minskande syfte

Fram tills 2019 hade den svenska staten alltså ett monopol på all verksamhet som involverade spel med pengar. De två största och mest välkända aktörerna som arbetat under regeringens godkännande är Svenska Spel och ATG, men monopolet sträckte sig alltså även över områden som bland annat spel på casino och lotteri.

I takt med att mer och mer av all betting och allt casinospel flyttade ut på nätet så tappade också statens monopol sin kraft och sitt syfte. Spelmarknadens digitala utbredning ledde till att den kontroll som staten avsedde att ha över svenskarnas spelande minskade markant. Detta då det öppnade för att svenska spelare kunde vända sig till utländska aktörer online. Många bolag i Sverige registrerade sig dessutom i andra länder, som exempelvis Malta, och opererade sedan på den svenska marknaden online.

Långt in på 2010-talet kunde alltså svenskar spela på vadslagningsspel online på vad som i stora drag kunde anses som en okontrollerad marknad.

En reglerad spelmarknad från och med 2019

Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagen i kraft. I och med införandet av lagen så släppte den svenska staten på sitt monopol och gjorde det möjligt för utomstående aktörer att vara verksamma på den svenska marknaden. Villkoret för samtliga spelbolag som vill verka i Sverige är att de måste erhålla en svensk spellicens. Med spellicenser kommer en rad olika krav och restriktioner som aktörerna måste upprätthålla.

Den svenska spelmarknaden har alltså gått från att vara ett monopol med en oreglerad plattform för casinospel (med mera) på nätet, till att avskaffa det statliga styret, men på samma gång införa fler krav och kontroller på dem som vill vara legitima spelbolag i Sverige.

Några av de restriktioner som spelbolagen måste anpassa sig efter då de erhåller den svenska spellicensen är bland annat att de inte får erbjuda spelarna bonusar utöver det första speltillfället, samt inte erbjuda olika typer av VIP-program och dylikt. Många av de krav som ställs har att göra med att spelarna ska skyddas från att utveckla ett ohälsosamt spelbeteende.

Den svenska spellagstiftningen har genomgått en hel del förändring de senaste åren och det är svårt att sia om var framtiden är på väg. Vad som dock är säkert är att marknaden för nätcasinon och dylikt har etablerat sig som en del av vår vardag. Med tanke på det så kommer vi säkerligen att få se en och annan ändring för hur våra lagar kring spel tar form även framöver.