En arbetsgrupp knuten till Institutet för språk och folkminnen i Göteborg ska på regeringens uppdrag inventera det så kallade immateriella kulturarvet i landet, t.ex. sång-, musik-, dans- och teatertraditioner. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5756367