This Day in History: 1917-01-15

Den 15 januari 1917 infördes ransonering på bröd i Sverige på grund av världskriget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!