This Day in History: 1734-01-23

Den 23 januari 1734 stadfästes Sveriges Rikes Lag, som är grunden till dagens lagar i Sverige och Finland.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!