This Day in History: 1593-03-01

Den 1 mars 1593 inleddes Uppsala möte – det kyrkomöte som slog fast att den svenska kyrkan skulle vara evangelisk-luthersk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!