This Day in History: 1920-03-04

Den 4 mars 1920 beslutade riksdagen att Sverige skulle gå med i Nationernas förbund.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!