This Day in History: 1856-03-05

Den 5 mars 1856 öppnades Sveriges första allmänna normalspåriga järnväg med lokomotivdrift, Nora-Ervalla-Örebro.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!