This Day in History: 1809-03-22

Den 22 mars 1809 överlämnades Umeå till ryssarna i finska kriget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!