This Day in History: 1794-03-27

Den 27 mars 1794 ingick Sverige och Danmark ett förbund för att skydda sin utrikeshandel under revolutionskrigen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!