This Day in History: 1906-04-01

Den 1 april 1906 tändes den första AGA-fyren vid Gåsfeten sydsydväst om Ronneby.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!