This Day in History: 1961-04-24

Den 24 april 1961 kom de första delarna av Vasa över vattenytan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!