This Day in History: 1910-04-29

Den 29 april 1910 publicerade August Strindberg en artikel som blev inledningen till Strindbergsfejden, en intensiv kultur- och samhällsdebatt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!