This Day in History: 1939-05-05

Den 5 maj 1939 antog riksdagen en lag om förbud att avskeda kvinnor på grund av trolovning, giftermål eller havandeskap.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!