This Day in History: 1921-05-13

Den 13 maj 1921 beslutade riksdagen att inrätta ett rasbiologiskt institut.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!