This Day In History: 1901-05-23

Den 23 maj 1901 ersattes indelningsverket av allmän värnplikt enligt beslut av riksdagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!