This Day in History: 1918-06-14

Den 14 juni 1918 antog riksdagen en ny fattigvårdslag för att göra fattigvården mänskligare. Bland annat skulle fattighusen ersättas med ålderdomshem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!