This Day in History: 1933-07-07

Den 7 juli 1933 tillsatte socialminister Gustav Möller en utredning om hembiträdenas situation i Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!