This Day in History: 1946-08-26

Den 26 augusti 1946 blev engelska, på tyskans bekostnad, första främmande språk i svenska skolor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!