This Day in History: 1909-02-10

Den 10 februari 1909 beslutade Sveriges riksdag om allmän rösträtt för män (med vissa undantag).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!