This Day in History: 1941-10-02

Den 2 oktober 1941 utkom Vilhelm Mobergs tydligt antinazistiska roman Rid i natt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!