This Day in History: 1905-01-11

Den 11 januari 1905 togs det nya riksdagshuset i Stockholm i bruk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!