This Day in History: 1944-10-12

Den 12 oktober 1944 upphörde det mer än 150-åriga statarsystemet inom jordbruket genom ett avtal mellan Lantarbetsgivareföreningen och Lantarbetareförbundet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!