This Day in History: 1918-12-17

Den 17 december 1918 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt i kommunala val.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!