This Day in History: 1846-12-22

Den 22 december 1846 beslutade regeringen att avskaffa skråväsendet i Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!