This Day in History: 1907-04-20

Den 20 april 1907 började de första majblommorna säljas i Göteborg till förmån för tuberkulossjuka.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!