De flesta människor i dagens Europa tycks ha samma förfäder. Enligt en ny genetisk studie gav tre män som levde på bronsåldern upphov till två tredjedelar av dagens européer. Hur de tre männens linjer blev så dominerande är en gåta. [NA]

https://www.na.se/artikel/tre-man-blev-forfader-till-miljoner