Tre nominerade till Årets arkiv

Tre sinsemellan olika arkiv har nomineras till utmärkelsen Årets arkiv 2012. Det är arkiven vid Ringhals, Missionskyrkan och Trafikverket.

– Arkiven har en viktig funktion för den dagliga verksamheten. Det är här och nu. Därför är det roligt att kunna uppmärksamma just det. Tidigare år har vi till exempel lyft fram användarvänlighet, säger Karin Åström Iko, juryns ordförande.

Årets arkiv delas ut av DIK akademikerfacket för kultur och kommunikation, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Priset delas ut den 28 mars på Arkivforum i Stockholm. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är en av Arkivforums talare. I utmärkelsen ingår en prissumma på 20 000 kronor.

Dokument- & arkivservice Ringhals AB 
”Arkivet är väl positionerat, ytterst uppskattat och tillför dagligen konkret verksamhetsnytta i driften av Ringhals. God ordning råder över dokumentationen både i det elektroniska och fysiska arkivet. Personalen känner stolthet och glädje för sin uppgift och arbetar strategiskt både med digitalisering och kompetensväxlingsprogram.”

Missionskyrkans arkiv
”Missionskyrkans arkiv är ett folkrörelsearkiv som arbetar med ett globalt kulturarv och aktivt använder sin historia för att bygga identitet. Arkivet utgör en stor resurs för privatpersoner liksom för författare och forskare. Missionskyrkan ger arkivfunktionen en framträdande plats i organisationen och i samband med organisationsförändringar har man även gör ekonomiska satsningar på arkivet.”

Trafikverket
”Trafikverket har på kort tid kommit en bra bit på väg med centraliseringen av de analoga arkiven samt införandet av ett e-arkiv. Trots stora påfrestningar på personalen har projektet fått stort gensvar internt och högsta ledningsnivå har satsat på arkivet.”

Årets arkiv
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum i Flemingsberg
2009: ArkivCentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv

(2013-03-06)