Det omfattande CCC-projektet, som behandlat den historiska europeiseringen av Östersjöområdet, håller på att slutföras. De senaste veckorna har tre nya böcker kommit ut, och längre fram i år väntas slutdokumentet. [HelaGotland]

http://www.helagotland.se/start/?articleid=3176597