En närmare 9000-årig fiskarkvinna är källa till livlig diskussion mellan Willands härads hembygdsförening och Historiska museet. Föreningen hävdar med bestämdhet att Bäckaskogskvinnan skall heta Barumskvinnan. [Kristianstadsbladet]

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/tvist-om-namn-pa-9000-arig-kvinna/