Tysklandsfararna

Tysklandsfararna - omslag

I skuggan av den stora emigrationen från Sverige till Nordamerika under slutet av 1800-talet förekom ett antal andra ganska omfattande folkförflyttningar från vårt land som inte fått stor plats i historieböckerna. Den svenska utvandringen till norra Tyskland åren 1865-1914 är en sådan ”glömd utvandring”.

Tusentals människor, i huvudsak tjänstefolk ur landsbygdsproletariatet, lämnade Sverige för att söka sin utkomst i Tyskland. Man har räknat med att det handlade om ungefär 200 000 personer.

Berättelse som presenteras i Tysklandsfararna handlar om denna okända utvandring till vårt södra grannland.

Bengt Gärdfors:
Tysklandsfararna. Historien om en bortglömd utvandring
Utblick Media
Utkom 2015