Ytterligare en ny brunn skall sättas ner i gatan i Malmö. Jord schaktas bort. Arkeologen Lars Jönsson följer arbetet och ser hur ett nytt fynd grävs fram bit för bit. [Skånskan]

https://www.skd.se/2009/10/06/under-asfalten-gommer-sig-historia/