I veckan presenterades en rapport från en omfattande ålderskartläggning av Dackestugan på Kulturen i Lund. Stugan har fått namnet från en gammal uppgift om att upprorsledaren Nils Dacke en gång i tiden skall ha använt stugan som tillfälligt gömställe. På senare tid har dessa uppgifter betraktats som uppdiktade, men enligt den nya undersökningen finns det provsvar som antyder att byggnaden faktiskt skulle kunna vara från Dackes tid.

Dackestugan kommer ursprungligen från Uranäs socken i Småland och transporterades till friluftsmuseet i Lund av Kulturens grundare, Georg Karlin, under slutet av 1800-talet. Denna så kallade loftbod är en av de mest mytomspunna byggnaderna på Kulturen. Enligt gamla uppgifter sägs den småländske upprorsledaren Nils Dacke ha övernattat i boden under upproret mot den svenska centralmakten 1542-1543. Under senare tid har dock uppgifterna betraktats som tvivelaktiga bland annat då själva byggnadskonstruktionen ger anledning att tro att byggnaden snarare är uppförd under 1700-talet.

Under 2009 har denna byggnad restaurerats då dess placering, nära en av museets murar med tiden bidragit till att delar av träkonstruktionen blivit fuktskadad. Arbetet har inneburit att hela Dackestugan monterats ner stock för stock. Under denna process har man passat på att ta prover från trästockarna för att kunna bestämma dess ålder.

Den dendrokronologiska provtagningen har utförts av Laboratorieföreståndare Hans Linderson på Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid Lunds Universitet. Resultatet från provtagningen visar nu att delar av byggnaden troligen är uppförd år 1710, men det även finns prover från andra delar av byggnaden som daterats till 1516. Detta medför att myten kring Dackestugan fått nytt liv och nya funderingar kring vad denna spännande byggnad har varit med om genom åren åter väckts till liv.

– Vi kommer nu att starta studier av Dackestugans ursprungsplats för att få veta mer om vem som ägt och brukat den innan den kom till Kulturen. Mycket arbete kommer även att läggas på att varsamt återställa den populära stugan på museet igen, berättar stadsantikvarie Henrik Borg.