Unika sten- och bronsåldersboplatser i Örebro

Strax söder om centrala Örebro undersöks nu sten- och bronsåldersboplatser. Grävningarna genomförs av Örebrokontoret till Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.

De tre aktuella boplatserna påträffades i samband med en s.k. utredning av ett område söder om centrala Örebro. Två av dessa var små, bara några tusen kvadratmeter vardera medan en tredje var betydligt större, 20-30 000 kvadratmeter.

Under året förundersöktes den större. Då påträffades en halv tunnackig bergartsyxa samt två eggpartier av båtyxor. Yxorna samt tidigare gjorda keramikfynd visade att arkeologerna funnit Närkes första renodlade sten- och bronsåldersboplats. Fram till helt nyligen hade inte några boplatser från dessa perioder lokaliserats – all kunskap har byggt på förekomster av lösfynd.

Först med senare års grävningar inför vägar och järnvägar har sten- och bronsålderns bosättningar blivit kända. Lämningarna har stor betydelse för att belysa förhållandet mellan östra och västra Sveriges senneolitikum och bronsålder. Närke intar här en mellanliggande geografisk position.

Undersökningarna kommer att pågå fram till oktober.

(2000-08-29)