För första gången har fyrkantspråmar återfunnits. Ett 30-tal har hittats i Alnösundet utanför Sundsvall, en av dem har daterats till 1700-talet. Länsstyrelsen har beslutat att flera skall undersökas innan Tunadals sågverk får expandera. [ST]

https://www.st.nu/artikel/unika-vrak-fran-fyrkantspramar-ska-dokumenteras