Kungens far, arvprins Gustaf Adolf, pekas ut som nazist. Det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia skriver att Gustaf Adolf hade starka nazi-sympatier. [Aftonbladet]

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnPdag/svensk-nazistexpert-uppgifterna-stammer