Utgrävning på Malmös äldsta rivningstomt

Nu ska Malmös äldsta rivningstomt grävas ut. Den 14 juli sätter Malmö Kulturmiljö igång en arkeologisk förundersökning i kvarteret Liljan vid Västergatan i Malmö. Här låg det en stor gård med badstuga under 1400-talet. Gården skänktes till rådmannen Axel Persen av kung Erik av Pommern.

I slutet av 1960-talet fanns det planer på att bredda Gråbrödersgatan och Engelbrektsgatan. Trafiken till och från Kockums var ett växande problem för Malmös innerstad. Därför revs huset från 1812 på hörnet av Västergatan och Gråbrödersgatan. Men trafikleden förverkligades aldrig och tomten har stått öde sedan dess.

Nu ska bostäder byggas i kvarteret, men innan dess måste marken undersökas av arkeologer. Förundersökningen är till för att ta reda på om det finns medeltida lämningar på platsen. I sådana fall kommer en slutundersökning att genomföras, förmodligen nästa år. Förhoppningen är att utgrävningarna ska ge upphov till ny kunskap om Malmös historia, kunskap om hur kvarteren växte fram längs Västergatan, som var en del av den medeltida stadens huvudgata, ”Thet lange Adelgade”.

Den arkeologiska förundersökningen, som kan följas mitt i stan, pågår mellan den 14 juli och den 15 augusti 2003. Malmö Kulturmiljö ansvarar för kulturmiljövården inom Malmö stad. Avdelningen arbetar med arkeologiska undersökningar, byggnadsvård, kyrkoantikvariska ärenden, kulturlandskapsfrågor och marinarkeologi.

(2003-07-10)