Hur förklarade våra förfäder livets hemligheter? Hur föreställde man sig själen för 100–150 år sedan?

Vålnaden går före… är en resa bakåt i tiden och in i medvetandet hos äldre tiders svenskar, generationer som sedan länge är borta, men som här kommer till tals. Fram växer en bit av folktrons värld där döden inte är absolut utan där man riskerar att bli levande begravd. Där blodets mystiska makt kan användas som vittnesmål vid rättegångar. Där det finns bortbytingar, människoliknande varelser som inte är fullt mänskliga.

Vad är egentligen den onda hugen för något? Och vem är Maran som gett upphov till ord som martall och mardröm? Det är några av de frågor som besvaras i boken. Folktrons berättelser kan verka avlägsna och främmande, men många av dess motiv lever kvar i dagens berättartradition, inte minst inom science fiction- och fantasy-genren.

Berättelserna i boken bygger på det omfattande material som författaren samlat in från svenska folkminnesarkiv runt om i landet. Härifrån kommer även ett tidsenligt bildmaterial. Dag Werle står för teckningarna.

Eva Carlsson Werle är fil.mag i religionshistoria. Tidigare har hon arbetat med museipedagogisk verksamhet på Skansen och Nordiska museet.

Eva Carlsson Werle:
Vålnaden går före… Folktron om själen
Carlsson Bokförlag
Utkom 2010