Järnålderns invånare i Sverige gillade variation när det gällde färgteckningen hos sina hästar. Svart, brun och fux var även då vanliga hästfärger, men det fanns också vita hästar med bruna eller rödbruna fläckar, visar en ny studie. [UNT]

https://www.unt.se/uppland/uppsala/variation-i-jarnalderns-hastfarger-1639538.aspx