Unescos utnämningar av världsarv har blivit alltför politiserade och korrupta. Det anser en stor sammanslutning av icke-statliga organisationer som nu kommer att arbeta för att förändra världsarvsarbetet i riktning mot mindre lobbying och mer expertis. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5223246