De tusenåriga gravfynden i Varnhem blir nu en del i en studie där Geogenetiskt centrum vid Köpenhamns universitet undersöker DNA från mänskliga kvarlevor från gravar i Nordsjöområdet. Syftet är att se vilka genetiska kopplingar folk hade för tusen år sedan.  [Skövde Nyheter]

Foto: Tony Axelsson/Göteborgs universitet
Foto: Tony Axelsson/Göteborgs universitet.

https://www.skovdenyheter.se/article/varnhemsfynd-i-unik-studie/