Kyrkorna i Västergötland ligger tätt. På den centrala slätten och i anslutning till platåbergen Kinnekulle och Billingen finner vi flera av landets mest välbekanta medeltidskyrkor. Men bilden av det för landskapet typiska är inte en utan flera. I de mer glesbebyggda gränstrakterna mot Småland har inslaget av träkyrkor allt sedan medeltiden varit betydande. Det är också här vi i dag finner några av de bäst bevarade träkyrkorna från 1600- och 1700-talen.

Det expansiva 1800-talet fick stor betydelse för kulturlandskapet och kyrkorna. Under 1800-talets första hälft ombyggdes eller nyuppfördes många av kyrkorna i södra Västergötlands Sjuhäradsbygd. Vid 1800-talets mitt och under dess andra hälft dominerade kyrkobyggandet på de centrala slätterna och i Göteborgs stad. Här uppträder många representativa exempel på viktiga arkitekters produktion, liksom arbeten av regionalt verksamma byggmästare och hantverkare.

Genom en översiktlig inventering presenteras här för första gången en sammanhängande skildring av Västergötlands kyrkor från medeltiden fram till 1950, både de som är bevarade och de som försvunnit. Kartor och diagram belyser regionala karaktärsdrag och kyrkobyggandets kronologi.

Västergötland. Landskapets kyrkor ingår i en rapportserie som kommer att omfatta samtliga landskap. Hela serien ger ett rikt grundmaterial av värde för alla som intresserar sig för Sveriges bebyggelsehistoria och det kyrkliga kulturarvet. Tidigare utgivna delar är Halland och Jämtland.

Markus Dahlberg (red):
Västergötland. Landskapets kyrkor
Riksantikvarieämbetet
211 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2002