I Västsvenska slott & herrgårdar gläntar författarna på porten till ett trettiotal herresäten i Bohuslän, Halland och Västergötland – både privata bostäder och mer kända historiska byggnader. Det blir också en resa genom Sveriges historia från den magiska medeltidens försvarsborgar, genom den krigiska stormaktstidens maktbyggen till de rika industrimännens skrytbyggen på 1800-talet.

Författaren och kulturjournalisten Björn Höglund berättar om påkostade och pampiga byggnader, om arkitekter och ägare, om sägner och spöken. Krister Engströms fotografier lyfter fram byggnaderna med alla sina fantastiska konstverk, föremål och detaljer.

Detta är den första boken som tar ett samlat grepp om slott och herrgårdar i de tre västsvenska landskapen. Idag finns ett starkt och växande intresse för lokalhistoria och Västsverige som turistmål. Boken kan användas som guide inför kommande utflykter, och till varje slott och herrgård finns en tillhörande faktaruta med kortfattad information som vägleder läsaren inför kommande utflykter.

Björn Höglund är journalist och författare. Krister Engström är frilansande fotograf.

Björn Höglund & Krister Engström:
Västsvenska slott & herrgårdar
Historiska Media
Utkom i oktober 2011