Vikingatiden är en brokig och fascinerande brytningstid. Nordborna ger sig ut i Europa och världen. De kommer hem med silver och guld, men också med nya vanor och intryck. Kristendomen införs och konturerna av det medeltida samhället kan skönjas.

Men vad vet vi egentligen om människorna på den här tiden? Vad sa de? Vad skrev de? Hur tänkte de? Mycket av det vi tror oss veta är baserat på en romantiserande historiesyn och lösa fakta från stormaktstiden och 1800-talet.

Det talade ordet är borta men det skrivna består, i runinskrifterna och i den fornisländska litteraturen. I texterna talar människorna själva till oss direkt och runinskrifterna och dikterna är förstahands-källor till nordbornas historia och religion, till deras kultur, konst, litteratur och mentalitet.

I Vikingarnas språk visar runologen Rune Palm hur vi med hjälp av runstenarna och dikterna kan få ovärderlig kunskap om en spännande del av vår historia. Boken ger en gedigen introduktion till språket och historien, bland annat hur man tyder och tolkar runor. Och hur man översätter och löser upp den vackra men chifferaktiga skaldepoesin med alla sina metaforer och liknelser. Dessutom får läsaren lära sig hur man daterar en ristning utifrån språk- och konstvetenskapliga kriterier, vilka de kända runristarna och skalderna var, hur de arbetade och mycket annat.

Rune Palm är runolog och docent i nordiska språk, verksam vid Stockholm universitet.

Rune Palm:
Vikingarnas språk 750-1100
Norstedts
523 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2004