Det danska fälttåget i Småland och Östergötland vintern 1567-1568 var tänkt att avgöra det nordiska sjuårskriget till Danmarks fördel. Så blev dock inte fallet, och omdömena om fälttåget har varit övervägande negativa under årens lopp.

Det lyser dock ett ärans skimmer över den tyske fältöversten Daniel Rantzau. En orsak till det är de bevarade dagboksanteckningarna från fälttåget, som starkt glorifierar Rantzaus militära ledarskap. I boken Vinterfälttåget får vi bland annat ta del av en fri återgivning av den tyska fältdagboken så som den återgavs i en dansk publikation från 1800-talet.

Erfarenheterna från fälttåget fick stor betydelse redan i samtiden och de låg till grund för den svenska försvarsstrategin i Sverige såväl som för de danska anfallsplanerna under Kalmarkriget. Vinterfälttåget 1567-1568 blev även epokbildande för den tidigmoderna krigföringen i de nordiska länderna.

Stefan Persson är verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet och har tidigmodern statsbildning samt militär- och agrarhistoria som specialområden. Han disputerade 2005 med avhandlingen Kungamakt och bonderätt om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad cirka 1525-1640.

Stefan Persson:
Vinterfälttåget
Sekel Bokförlag
Utkom 2008